häftens redaktion prenumerera på häften tidigare nummer utgivna böcker


Häften 200-201 kritiserar ”POSTTÄNKANDET”: Agamben, Deleuze, Foucault, Hardt/Negri & cons.
Läs mer >>


Häften för kritiska studier är en kulturtidskrift i skärningspunkten mellan filosofi, humaniora och samhällsvetenskap,
mellan kulturdebatt och politisk diskussion
Läs mer >>


Du kan köpa David Brolins banbrytande bok Friedrich Nietzsche. Liv, filosofi, politik direkt från förlaget!
Läs mer >>


Tidigare nummer:

 
häftens debattforum

Häften för kritiska studier startades för mer än 40 år sedan och finns sedan januari 2002 på nätet

OBS! ny utgivningsstrategi; löpande numrering i st f årgångar
Läs mer >>

Läs häften på ditt bibliotek.
Kolla på vår lista vilket bibliotek som är närmast!
Läs mer >>

© Häften för kritiska studier
Senast uppdaterad 2012-07-07
webmaster@haften.org