häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Carlo Ginzburg
Ledtrådar
Essäer om konst, förbjuden kunskap och dold historia

Innehåll
Utgivarens förord6
1.Ledtrådar. Det teckentydande paradigmets rötter8
2.Freud, vargmannen och varulvar40
3.Högt och lågt. Förbjuden kunskap på 1500- och 1600-talet50
4.Tizian, Ovidius och konventioner för erotisk gestaltning på 1500-talet66
5.Häxeri och folklig fromhet. Om en process i Modena 151988
6.Den mörka medeltiden. Från mörka medeltiden till stora strömavbrottet i New York (t o r)106
Noter114
Litteratur139
Bibliografi över Carlo Ginzburg152
Bildkällor156

 

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org