häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

FRIEDRICH NIETZSCHE. Liv, filosofi, politik

Av David Brolin


Innehåll | Förord

ETT BANBRYTANDE BIDRAG till en aktuell debatt inom filosofi-idéhistoria-kulturanalys. Här läggs grunden för en omvärdering av filosofen som ville omvärdera alla värden, högertänkaren som blivit kulturvänsterns kultfigur.

FRIEDRICH NIETZSCHE. Liv, filosofi, politik är en detaljerad undersökning av Nietzsches levnad, verk och intellektuella miljö. Här utmanas den etablerade bilden av tänkaren som relativist, opolitisk estet och existensfilosof – en bild som förtränger centrala delar av hans projekt: attacken mot upplysning, demokrati och lika rättigheter, föraktet för svaghet, kampen mot medlidande och socialism.

STADIGT FÖRANKRAD I KÄLLORNA – filosofens publicerade och opublicerade texter – rekonstruerar David Brolin Nietzsches idépolitiska universum. Mot en historisk bakgrund av samtida debatter om brännande samhällsproblem analyserar han förbisedda och misstolkade teman genom hela författarskapet. Fram träder Nietzsche som en partitagande intellektuell, som en genuint politisk filosof.

DEN 350-SIDIGA STUDIEN ställer alla beundrare av Nietzsches ironiska stilkonst inför en politisk-filosofisk tolkning som inte kan avfärdas med en postmodern klackspark. Den riktar sig såväl till forskare som till den kulturintresserade allmänheten.

DAVID BROLIN har tidigare publicerat artiklar och recensioner i olika kulturtidskrifter, bland annat flera bidrag i Häften om Nietzschetolkningen i Sverige.

Häften för kritiska studier
2010

ISBN 978-91-633-4744-3 

Beställ boken genom att sätta in pengar på Häften för kritiska studiers pg 40 94 57-9 samtidigt som du mejlar namn och adress till haften@haften.org. Pris för Häftenprenumeranter: 225 kr (inkl frakt); övriga: 250 kr.

LEDTRÅDAR - Essäer om konst, förbjuden kunskap och dold historia

Av Carlo Ginzburg


Innehåll | Förord

LEDTRÅDAR är en essäsamling av historikern som gjort detektivens arbetssätt till sin förebild. "Ledtrådsparadigmet" kallar han det fantasieggande mönster som framträder i titelessäns idéhistoriska fyrverkeri av indicier och associationer. Sherlock Holmes', Sigmund Freuds och konstkännaren Morellis teckentydande metod inspirerar honom till spännande undersökningar av förbisedda grupper, förbjudna kunskaper och förträngda teman i historien.

CARLO GINZBURG är känd för att kombinera empirisk detaljskärpa med djärva teoretiska perspektiv och stilistisk elegans. Av hans böcker finns på svenska Osten och maskarna (1983), på engelska bl a The Night Battles (1983) och Enigma of Piero (1985). Carlo Ginzburg är professor i historia vid universitetet i Bologna.

Ledtrådar är en jubileumsutgåva av
Häften för kritiska studier
1989

ISBN 91-7970-469-7

 

Du kan beställa Ledtrådar av Ginzburg via e-post.
Pris 125 kr (inkl frakt).
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2010-09-03
webmaster@haften.org