Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 1 1998: I detta nummer

Hans Hasselbladh - Den nationella IT-kommissionen som modern maktutövning

Maktutövningens former har förändrats i dagens västerländska demokratier: Institutioner och samhällsaktörer skapas diskursivt genom kunskapspraktiker; här illustrerat med IT-kommissionens arbete. Analysen pekar på svårigheten att - via globaliseringsdiskursen - finna lämplig ideologisk kunskap för upprättande av ett nytt handlingsfält för maktens praktiker.

Khaled Bayomi - Stat, arabism och nahda i Araböstern

Möjligheten att förstå t ex det folkliga stödet i många arabstater för Iraks invasion av Kuwait begränsas av våra mediers och experters eurocentriska beskrivning av arabvärlden. Här presenteras en begreppsapparat som tar hänsyn till nationens flerdimensionella karaktär: nationalstatsiden konkurrerar med en storarabisk statsdiskurs och religiös/etnisk identitet.

David Brolin - Arnold Ljungdal och Marxismens världsbild

Strax efter andra världskrigets slut publicerades ett otidsenligt svenskt bidrag till den marxistiska idetraditionen. Författare var bibliotekarien vid Kungliga Biblioteket, poeten och Rilkeöversättaren Arnold Ljungdal. Den hegelianskt präglade marxtolkning han presenterade fick ett närmast inkvisitoriskt bemötande av landets då ledande intellektuella.

Niklas Olaison - Common sense och nonsens. Analys som retoriskt vapen hos Hobbes

Mer än en 1600-talstänkare fick sina fiskar varma av Thomas Hobbes, vars polemiska stil allt sedan dess har präglat den analytiska traditionen inom engelsk filosofi. Här studeras det retoriska bruk Hobbes gör av begreppsanalys i sin klassiska debatt med biskop Bramhall om den fria viljan - ett mönster för Poppers avfärdande av Adorno trehundra år senare.

Maria Sjöberg - Varför blundar äldrehistoriker för maktrelationen mellan könen?

Rapporterat, noterat, recenserat

GUNILLA HALLDEN: Rec av Hedenborg S, Det gåtfulla folket. Barns villkor...
LARS PÅLSSON SYLL: Rec av Rosenberg N, Den tekniska förändringens ekonomi
BENGT LEWAN: Rec av Oreglia G, Roma brucia! Rom brinner!

 

läs ledaren

Omslagsbild: Fotografi av Ann Andrén

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org