Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 2 1998: I detta nummer

Alf Hornborg - Gudarnas föda och svart guld. Teknik, fetischism och exploatering i andinsk och europeisk civilisation

När sociala relationer framstår som relationer mellan ting talar vi om fetischism. 1500-talets inkahärskare bytte majsöl mot muskelkraft vid kungliga arbets fester; 1900-talets industrikapital köper fattiga länders arbete och råvaror till gällande världsmarknadsprisel. Nettoflöden av resurser styrs från en social pol till en annan av magiska krafter: härskaren - tekniken.

Rolf Å Gustafsson - Närande eller tärande välfärd? Arbetskraftsproduktionens dolda historia

Grunden för den svenska modellen är förtroendefulla arbetsmarknadsrelationer: På senare år har konsensus kring arbetskraftsproduktionens villkor successivt upphört; välfärdstjänsterna beskrivs ensidigt som en "tärande" kostnad. Som arbetsgivare bryter staten ner modellen istället för att bidra till sammanvägningen av en alltmer komplex intressestruktur.

Björn Larsson - "Penser mot Björnligan". Mediala framställningar av ekonomisk brottslighet

I vilken mån bestäms det offentliga samtalet om allvarliga samhällsproblem av massmediernas dramaturgiska framställningskrav? Ett exempel gäller den ekonomiska brottslighet som förknippats med 1990-talets bankkris. I följande fallstudie analyseras "Penseraffären" som medial händelse med betydelse för bankkrisens politisering och personifiering.

Peter Strandbrink - Det moderna medborgarskapets börda. Liberalismens demokratiska problem

I moderna demokratier förutsätts politiska beslutsprocesser vila på medborgarnas förnuftiga val. Men om politiken i realiteten baseras på institutionaliserad specialkunskap och styrs av experter som vet bäst - är det då ett demokratiskt system? Har det liberala upplysningsarvets instrumentella kunskapssyn lett till att politikens normativa grundval undergrävts?

Jan Holmberg - Apropå ett symposium om Jacques Deleuze

 

läs ledaren

Omslagsbild: Solens son. Spansk 1500-talsteckning av inkahärskaren

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org