Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 3 1998: I detta nummer

Inger Humlesjö - Manlighetskonstruktion i arbetarhistoria och fackföreningar

En riktig arbetare är man - det var länge självklart i fackföreningsrörelsen. Därmed var klassens kön givet för en arbetarhistoriskforskning som via källorna antagit undersökningsobjektets sociala perspektiv. Men nya frågor har börjat ställas: Vilken typ av manlighet konstruerar historieskrivningen? Och med vilka politiska följder för fack och forskning?

Mikael Carleheden - Politik i det andra moderna. Ett inlägg i debatten om en ny vänster

Istället för att söka en ny vänsters betingelser på ontologisk nivå bör vi undersöka hur innebörden av "vänster" växlat i historien. Norberto Bobbios analys av jämlikhetens aspekter och T H Marshalls av medborgarskapets dimensioner hjälper oss se hur vänster politik i det andra moderna måste ges nytt innehåll ifråga om demokrati, individualism och det goda livet.

Lars Pålsson Syll & Svante Lingärde - Räntefri ekonomi. Doktrinhistoria, teori, praktik

Den livaktiga rörelsen för lån utan ränta, JAK, föddes på 1930-talet, men den moderna räntekritikens idehistoria går tillbaka till 1800-talets utopistel: Centralt namn i traditionen är Silvio Gesell, vars teorier bl a påverkade Keynes och Fishel: Han förespråkade ett system med stämpelavgifter som minskar lagrade pengars värde och eliminerar ränteexploateringen.

Elisabeth Elgan - Kvinnomaktutredningen: flopp eller framgång?

I debatten påstås Kvinnomaktutredningen vara vetenskapligt ointressant och kunskapsmässigt upprepa det välkända. Följande kommentar hävdar att kritiken bygger på två misstag: en irrelevant jämförelse med Maktutredningen och en akademisk missuppfattning av vad offentliga utredningar efter 30-talets myrdalska Befolkningskommission har för uppgift.

Rapporterat, noterat, recenserat

Anm av Bourdieu P: Om televisionen

 

läs ledaren

Omslagsbild: Arbetare samlade kring den första elektriska dynamon i lysverkstaden vid Arboga mekaniska verkstad 1889.

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org