Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 1 1999: I detta nummer

Simon Critchley & Axel Honneth - Tysk filosofi idag. Ett samtal bl a om arvet efter Habermas

Vad händer med den kritiska teorin när Habermas generation drar sig tillbaka? Den brittiske filosofen Simon Critchley har gjort denna intervju med Axel Honneth, Habermas närmaste "arvtagare" i Frankfurtskolan. Bla ställs frågan om den kritiska teorin kommer att uppslukas av en dominerande "rawlsianism" eller förmår hävda Hegel-Nietschelinjen.

Jesper Olsson & Jakob Staberg - Tecknens teknologier och diktens död. Medieteoretikern Kittler

Den tyske medieteoretikern Friedrich A Kittler urskiljer i det västeuropeiska läsandet och skrivandet paradigmskiften mellan olika "nedteckningssystem". Dessa betcknas 1800, 1900, kanske även 2000. Artonhundratalets meningssökande skrift bottnar i en enhetlig människosyn, medan nittonhundratalets tecken bryter upp både text och subjekt.

Silke Neunsinger - "Jag skulle så gärna vilja gifta mig om jag hade någe på fötterna...". Om ålder, civilstånd och genus

Vilken betydelse har ålder och civilstånd för genusrelationernas utformning? Med svensk och tysk äktenskapslagstiftning som exempel hävdas här att konflikten unga/äldre och gifta/ogifta inom ett kön bygger på social ålder. Denna struktureras av könsmaktrelationer, genusarbetsdelning och känslobindningar och skapar skiftande manligheter och kvinnligheter.

Lars Pålsson Syll - Nyliberalismens problem. Gammal doktrin ställd inför ny politisk och ekonomisk verklighet

Nyliberalismen har utvecklats efter två olika linjer: en libertariansk, som (felaktigt) postulerar att egendomsrätten inte inskränker andras frihet, och en konsekventialistisk, som (oriktigt) tolkar Adam Smiths teori om den osynliga handen så, att marknadens frihet bör utsträckas i alla riktningar. Båda har stött på patrull i 90-talets ekonomiska och politiska realiteter.

Numrets skribenter

Rapporterat, noterat, recenserat

HAKAN FORSELL: Minne - glömska - representation. Reflexioner kring Förintelsens betydelse i tysk samhällsdebatt
PIA LASKAR: Ecce Homo. Det homosociala begärsspelet när män väljer män
AMANDA LAGERKVIST: Rec av Amerikanism. bolsjevism och korta kjolar
DAVID TJEDER: Rec av Den goda människan från Göteborg

 

läs ledaren

Omslagsbild: Rudelküssen. Foto: Müller & Kolf / Agentur Schostal.

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org