Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 4 1999: I detta nummer - Problemformuleringsprivilegier

Karol Martel - Lebenswelt och praxis. Om den sista fasen i Husserls fenomenologi

Edmund Husserl (1859-1938) hävdade att den naturvetenskapliga världsbilden befann sig i kris. Mot dess ensidiga fixering vid det mätbara ställde han en subjektivt meningsskapande livsvärld. hans senare försök att grunda en livsvärldens ontologi får en antropologisk och historisk orientering som påminner om den unge Marx kritik av sin tids materialism.

Annika Olsson - Intellektuell på 1960-talet. Jan Myrdal eller Sara Lidman?

Jan Myrdal personifierar idealbilden av den intellektuelle i litteraturhistorieskrivningens bild av det politiska och litterära sextiotalet. Men i samtiden verkade även Sara Lidman. Artikelförfattaren analyserar framställningar av Myrdals och Lidmans roll i offentligheten och problematiserar bilden av dem med hjälp av kategorierna klass och kön.

Jim Kemeny - En social hyresmarknad? Hotet mot den tredje vägens bostadspolitik

Den borgerliga offensiven på kommunal nivå med införande av vinsttvång eller utförsäljning av de allmännyttiga hyresbolagen möts med bakbundna utredningar och tystnad istället för principdebatt. Få tycks ha klart för sig den avgörande betydelse ett starkt självkostnadsbaserat alternativ har för hela bostadsmarknadens sociala struktur och funktion.

Carl Tham - Vänstern och den europeiska identiteten - debatt

Arbetslöshet och nyfattigdom är resultat av politiska beslut, inte av globaliseringens obönhörliga lagar. Högerns sociala ingenjörskonst stöper om samhällen efter svagt underbyggda ekonomiska teorier och ersätter demokrati med ekonomiska principer. Och vänstern visar alltför stor undfallenhet. (Inlägget har sin upprinnelse i ett föredrag.)

Numrets skribenter

Rapporterat, noterat, recenserat

PETER HALLBERG: Rec av Ignatieff M, Isaiah Berlin - A Life.
DAVID BROLIN: Rec av Dahl G, Radical Conservatism

 

läs ledaren

Omslagsbild: Filosofen Edmund Husserl (1859-1938) på 1920-talet.

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org