häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

FRIEDRICH NIETZSCHE. Liv, filosofi, politik

Av David Brolin

Innehållsförteckning
 
Utgivarens förord

På 1980-talet gav Häften för kritiska studier ut Carlo Ginzburgs Ledtrådar. Essäer om konst, förbjuden kunskap och dold historia. Det humanistiska ”ledtrådsparadigmet” söker detaljens sociala och historiska kontext; det ger en komplex kritik mot det dominanta positivistiska vetenskapsidealets rigida rationalitet. – Idag är positivismen historia, den ”språkliga vändningen” regerar. Radikal historisering à la Ginzburg har bytts mot genealogi och polulärhistorisk nostalgi. Poststrukturalistiska strömningar inom humanvetenskaperna flyter samman med den intellektuella tidsandans våg av postmodern relativism. Varje historiskt grundat kunskapsanspråk kan räkna med att mötas av nynietzscheansk skepticism.

Men tiderna skiftar och man kan ana en ny strömkantring. Ett tecken på det är Friedrich Nietzsche. Liv, filosofi, politik. David Brolin vänder upp och ner på bilden som i decennier spritts av filosofer och litteraturvetare och trängt in i det allmänna kulturmedvetandet: Nietzsche som opolitisk estet, relativist och existensfilosof. Mot denna etablerade uppfattning ställer Brolins grundliga undersökning en partitagande intellektuell som konsekvent bekämpar demokrati, upplysning och lika rättigheter, en samhällskritiker von oben, en politisk filosof med högerradikal agenda – en Nietzsche som inte är att leka med.

Brolins studie utmanar relativismen, definierar tydligare horisonter och söker stabilare grund. Förutom att fokusera på en politisk tematik (rutinmässigt avfärdad som filosofiskt och litterärt oväsentlig) arbetar Brolin med historisk metod, som inte nöjer sig med diskursanalys av stil och retorik. Han frilägger och granskar samhällspolitiska grundteman som löper genom hela Nietzsches författarskap; skiftande argument och ställningstaganden tolkas i förhållande till kontroverser och debatter om 1800-talets brännande samhällsproblem. Det kräver historisk rekonstruktion av bakgrunder och sammanhang som delvis är dolda i Nietzsches texter.

Dessa sammanhang är osynliga eller ointressanta för den ohistoriska och apolitiska tolkning som gjort Nietzsche till alla postideologiers portalfigur. Här får David Brolins metodiska kontextualisering – förutom att den ger Nietzsches egna ord ny skärpa – en vidare betydelse. Hädanefter blir det svårt att inte se politiken i filosofin.

Häften för kritiska studier / Göran Fredriksson

 


*

© Häften för kritiska studier 2010
Senast uppdaterad 2010-09-03
webmaster@haften.org