häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Carlo Ginzburg
Ledtrådar
Essäer om konst, förbjuden kunskap och dold historia

Innehållsförteckning
 
Utgivarens förord

Det är ingen slump att Häften för kritiska studier till sitt tjugoårsjubileum (1968-1988) ger ut en essäsamling av Carlo Ginzburg. För tidningens läsekrets är den italienske historikern välbekant sedan nr 3 1983, då vi först publicerade den märkvärdiga artikeln "ledtrådar". Senare samma höst kom Osten och maskarna på svenska, boken som gjort 1500-talsmjölnaren Menocchios kätterska tankar kända över världen. med sina hittills fyra bidrag i Häften är Ginzburg en av våra flitigaste medarbetare på senare år.*

Som historiker kombinerar Carlo Ginzburg ett imponerande empiriskt detaljarbete med djärva teoretiska perspektiv och en vidsträckt beläsenhet, stark metodologisk medvetenhet med debattlusta och stilitisk finess. Tillsammans med hans intresse och engagemang för utsatta människors och förtryckta gruppers förbisedda liv, kamp och kunskaper gör detta honom till en lysande representant för den radikala forskningstraditionen som Häften för kritiska studier vill företräda.

Att "Ledtrådar" nypubliceras som kapitel 1 i denna bok har sina skäl. Ett är att översättningen i 3/83 nu gåtts igenom och preciceras mot orginalversionen. Ett annat är att artikeln teoretiskt och tematiskt centrala ställning i Ginzburgs produktion gör den oundgänglig i en samlingsvolym med anspråk på att visa författarskapets spännvidd och egenart. Det teckentydande ledtrådsparadigmet böjs i skilda riktningar med Freuds, Sherlock Homes' och konstkännaren Morellis gemensamma metod som mönster. En naturlig grund är därmed lagd för tillämpningar på så olika områden som bildanalys och drömtydning, upplysningens emblematik och folklig religionsanvändning, vilka – bland mycket annat – ryms i föreliggande texturval.

Så återstor bara att rikta ett stort tack till alla inblandade för deras insatser i detta ovanligt givande och (sam)arbetskrävande jubileumsprojekt: översättare, fackgranskare och grafiker.

Tomtebogatan i november 1988

Häften för kritiska studier/redaktionen

 


*De tre översättningar som inte medtagits i denna antologi kan fortfarande rekvireras från tidskriften. Det gäller "Häxsabbaten" i 2/85, som i mytanalysens generella form diskuterar ett tema med nära anknytning till den historiska framställningen i kap 5. Det gäller "Germansk mytologi och nazism" i 1/86, där samband indiceras mellan modern religionsvetenskap och högerextemistisk ideologi; artikeln har samband med kap 2 (bla via en viss livländsk varulv). Och det gäller "Inkvisatorn som antropolog" i 3/88, där Ginzburg diskuterar den metodiska fördelen med Bachtins dialogiska textbegrepp vid undersökningar baserade på rättegångsmaterialav den typ som analyseras i kap 5.

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org