Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Prenumeration

Typ av prenumeration och priser
(4 nr löpande numrering) 375:-
Studerande och arbetslösa 325:-
Stödpren. 500:-
garantipren. 1000:-
inst. & bibl. 500:-
prenumerera på häften!
Bild: Christel Niklasson

Återförsäljare av lösnummer >>

Tidigare nummer av häften >>

Beställning görs med nedanstående formulär.

Beställningsformulär
Prenumeration 4 nr
*obligatoriska uppgifter

*Namn

*Adress

*Postnummer och ort

E-post adress

Typ av prenumeration och pris

 

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2009-06-17
webmaster@haften.org