Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker
Häften för kritiska studier grundades 1968 som en oberoende socialistisk tidskrift och fortsätter verka i en samhälls- och ideologikritisk forskningstradition. Vi publicerar material i skärningspunkten mellan filosofi, humaniora och samhällsvetenskap, mellan kulturdebatt och politisk diskussion. Bland våra återkommande teman finns feminism och genusteori, fascism/rasism, politisk ekonomi, historisk metoddebatt, film- och medieanalys.

Artikeluppslag, recensionsförslag, tips och synpunkter från läsekretsen spelar en viktig roll. Redaktionens arbete är till största delen oavlönat. Införda bidrag honoreras inte.

Manuskript skickas till redaktionens adress i tre exemplar. Referenser och sidhänvisningar läggs i noter efter texten med hänvisning till separat litteraturförteckning enligt Häftens system (Läs detaljerade anvisningar). Bifoga diskett med filen konverterad till Mac-format. Antaget material redigeras språkligt i samråd med författaren. För ingress och rubriker svarar redaktionen, men rubrikförslag är välkomna.

Utgivare
Föreningen Häften för kritiska studier
Tryck
Instant Book, Stockholm

ISSN 0345-4789

Redaktion

Adress:
c/o Fredriksson
Tulegatan 25, 2 tr ög
113 53 Stockholm
E-post:
Redaktionen (red@haften.org)
Administration (haften@haften.org)

Redaktionsråd:
Gunnar Bratt
Göran Fredriksson (ansv utg)
Inger Humlesjö
Ann-Marie Niklasson
Louise Wallenberg
Michael Wolf
Annika Åkerblom

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2009-06-17
webmaster@haften.org